Akut redovisnings & skattehjälp

Akut redovisnings & skattehjälp

Vid förfrågan från skatteverket eller efter en egen kontroll av dokumentation som lämnats till skatteverket, kan man upptäcka eller misstänka visa fel.
Att göra grundlig kontroll och svara professionellt till skatteverket samt rätta till felen på ett korrekt sätt, kan vara bästa investering och många bekymmer för ansvariga försvinner.
Tänk på att behålla ett gott anseende hos skatteverket!

Svara aldrig till skatteverket på ett lättvindigt sätt, anlita istället professionell hjälp!

En hel del av redovisningsproblem kräver mer långvariga åtgärder som görs hos respektive företag.

När det är akut situation p.g.a. förseningar, skatterevisioner, olika tvister i företaget är det viktigt att anlita kunniga och snabbt anpassningsbara konsulter
Vi har varit konsulter i många år och är vana vid att jobba i olika affärsmiljöer och har kunskap i flera olika redovisningsprogram. Vår kunskap och erfarenhet i olika redovisningsprogram leder till snabb start med konkreta åtgärder.

Bläddra till toppen