ENTRESOLPLAN

VAD ÄR DET ETT ENTRESOLPLAN?
Ett entresolplan ger på ett effektivt och ekonomiskt satt utökade ytor i lager, kontor, produktion eller ökad display yta.
Med ett entresol får dina lokaler ett extra våningsplan. Ett entresolplan är en effektiv och ekonomisk lösning om du behöver mer golvyta, men inte vill eller hinner bygga till i markplanet. Systemet har hög lastkapacitet lämpligt for ändrade användningsområden och är snabbt att montera och demontera.
Det är lätt att expandera och har stor flexibilitet.

FÖRDELAR I OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Ökar effektivt lagerytan, utan att nämnvärt inkräkta på golvytan.
• Kostnadseffektiv lösning, super alternativ till utökad byggnation.
• Klarar laster upp till 2000 kg/m2.
• Spännvidder från 3 till 12 meter
• Möjligheter till kundanpassade lösningar.
• För lager, kontor, produktion eller pausrum.
• Fristående konstruktioner, enkelt att montera och demontera.
• Vi kan även leverera i brandklass R 30, REI 30, R 60, REI 60 om Du önskar.

CE-MÄRKNING DS/EN 1090
Nya regler för entresolplan, plattformar och inskjutna mellanvåningar byggda i stål, gäller från den 1 juli 2014.
De nya reglerna som gäller för stålkonstruktioner – dessa regler omfattar även entresolplan i stål byggda enligt EUROCODES.
Stålkonstruktioner skall vara godkända enligt CE-systemet när de levereras av producenter och leverantörer till bygg- och anläggningssektorn.
De nya reglerna för CE-märkning och certifiering för ett entresolplan heter:
EN 1090-1 och EN 1090 är således redan i kraft från den 1 juli 2014,

Det var vi naturligtvis förberedda på hos My Investing AB och alla entresolplan och plattformar som levereras från oss är i överensstämmelse med EU:s förordning N 305/2011 och följer därmed standardnormen. EN 1090-1 och 1090-2, EXC 2.
CE-märkningen är din säkerhet mot efterkommande problem och onödiga extra omkostnader.

 

ENTRESOL 1

entresol1

Entresol med parallellfackverk för större c/c avstånd mellan pelare

 • Kundanpassade lösningar
  för maximal utnyttjande av lokaler.
 • Enkel och snabb montering utan
  större störningar i lokalens verksamhet.
 • Konstruktionen, som är demonterbar,
  är lätt att komplettera och bygga till.
 • Alla våra konstruktioner är dimensionerade
  enligt gällande stålbyggnadsnormer.

 

ENTRESOL 2

entresol2

Entresol med Sigma och C-profiler i ett eller flera plan

 • Alla våra anläggningar levereras kompletta med
  trappor, räcke och inlastnings grindar.
 • Alla våra konstruktioner kan dimensioneras och
  levereras med önskat brandskydd.
 • Kan byggas i flera plan.
 • Möjlighet att välja olika golvmaterial.

 

Varför entresolbyggnader ?

Vad är ett entresolplan?
Ett entresolplan är inget annat än ytterligare ett plan i samma lokal.

När företaget står inför en expansion i sin verksamhet handlar det oftast om att
bygga ut eller kanske flytta till andra större hyrda lokaler eller bygga en helt ny
byggnad, med alla byggnadslov och ledtider som hela projektet kan innebära.

Nya industritillbyggnader kan, beroende på den verksamhet som de
dimensioneras för, ofta vara en mycket dyrbar och riskabel investering.

Att flytta verksamheten till helt andra lokaler kan även vara dyrare och bör också
ställas i relation till allt besvär och avbrott i verksamheten detta innebär.

Går det att bygga om på höjden i de lokaler Ni använder idag?

Att bygga ett eller flera entresolplan i samma lokal är betydligt mycket enklare
och billigare än att flytta eller bygga nya lokaler.

Att bygga ett entresolplan är oftast det mest ekonomiska och smidigaste sättet
att få nya ytor på. Det går relativt snabb att bygga. Verksamheten behöver inte
flyttas eller bli avbruten under uppbyggnaden.

Vi vill att Ni utnyttjar höjden i Era lokaler i första hand.
Vi har kunskap och erfarenhet av att lösa dessa problem på det smidigaste,
effektivaste och mest ekonomiska sättet.

Vårt sätt att arbeta, vårt engagemang, vår servicekänsla och våra originella
lösningar har gjort oss kända genom åren och vi har många nöjda kunder.

Nu är det vår förhoppning att även Ni ska upptäcka hur effektivt Ni kan utnyttja
Era lokaler och tillsammans med oss utöka Era verksamhetsytor.

 

 

Tekniska specifikationer

ENTRESOL 1

Konstruktionen består av lackerade pelare av kvadratiska stålrör, med
varierande dimensioner.
Primärbalkar är av lackerade parallellfackverk eller IPE-HEA profiler.
Sekundärbalkar är av lackerade parallellfackverk med bärande högprofilerad
stålplåt, som bärare av golv.
Den profilerade stålplåten kan levereras i galvaniserat utförande eller i ljusgrå
interiörlack.
Spännvidder för sekundärbalkar oftast från 10 till 14 meter.
Bjälklagstjocklek från ca 800 mm.
Belastning från 200 upp till 1500 kg/m2. EUROCODE 3; EN1090-1; EN1090-2
Stagning kan ske med kryss stagning eller med stabiliseringsstolpar.

ENTRESOL 2

Konstruktionen består av pelare av pulverlackerade kvadratiska stålrör, med
varierande dimensioner.
Primär- och sekundärbalkar av galvaniserade Sigma- eller C-profiler, som är
försedda med utstansade hål för kabel eller sprinklerinstallationer.
Bärbalkarna tillverkas med H=260, 300 och 350 mm med varierande
godstjocklek för att lättare dimensionera anläggningen för önskade laster och
spännvidder.
Spännvidder för sekundärbalkar upp till 7 meter
Bjälklagstjocklek från 300 mm.
Belastning från 200 upp till 1500 kg/m2. EUROCODE 3; EN1090-1; EN1090-2
Stagning kan ske med krysstagning eller med stabiliseringsstolpar.

Bläddra till toppen