IFRS Implementering & Tillämpning

Vi har varit ansvariga för implementering av IFRS samt upprättande av årsredovisning för koncern som noterats

på både Nasdaq och Stockholmsbörsen 2011.

Genom att samarbeta med de mest erfarna experter avs. implementering och tolkning av IFRS, har vi “förfinat” våra kunskaper.

Vi är vana att arbeta med de svåraste områdena inom IFRS som t.ex. derivat, finansiella leasingfrågor, uppskjutna skatter etc.

 

Bläddra till toppen