Koncernredovisning

Vi har både erfarenhet och kunskap i koncernredovisningsfrågor i mindre och stora bolag.
I vår praxis har vi gjort konsolideringar i koncerner som ägde dotterföretag i Europa, USA och Kina.

Vi klarar av konsolidering både enligt svenska redovisningsrekommendationer samt
internationella redovisningsstandarder (IFRS).

Vi har lösningar som underlättar och anpassar rapportering och avstämning mellan alla bolag i koncernen.
Upparbetade kontrollåtgärder som påvisar eventuella fel i tidig fas av bokslutsprocessen ingår i våra rutiner.

Att ständigt vara uppdaterade i koncernredovisningsregler är vår viktigaste egenskap.

Bokslut

Företag där vi självständigt upprätade bokslut var börsnoterade  samt övriga företag i olika storlekar.

Bläddra till toppen