Skatterådgivning

P.g.a. ständigt uppdaterade kunskaper har vi genom många år utvecklat sig inom olika skatteområden.

Deklarationsansvar har vi haft i börsnoterade bolag som i mindre bolag. Vi har varit skatterådgivare i samtliga samt varit ansvariga för olika skatteupplägg.

Svensk samt EU momsproblematik, tullregler, fastighetspakettering, intrastatredovisningar  är en del av vårt arbete inom skatterområdet.

Vi har också vari t ombudsman i skatterättsfall i samband skatterevisioner i flera företag.

 

Bläddra till toppen