Snabbfakta 2014

A  Tjänsteinkomster

 

Tax. Inkomst 2014
Skatteskalla: löner 2014 2013 Skatt inom skiktet Brytpunkt Månadslön
Beskattningsbar inkomst -412800 -413200 32% -433900 -36158
Beskattningsbar inkomst 412900-602600 413300-591600 52% 433900 – 36158
Beskattningsbar inkomst 602700- 591700- 57% -615700 51308

Gäller efter att grundavdrag och pensionsavgift räknats bort: (-18800-12000)

 

Aa Skattepliktiga förmåner

 

Bostadsförmån (per kvm) 2014 2013
Per år Per månad Per år Per månad
Stor Stockholm 1138 95 1101 92
Stor Göteborg 1059 88 1027 86
Kommun >75 tusen invånare 1004 84 972 81
Övriga kommuner 912 76 889 74
Utanför tätort 820 68 800 67

 

Semesterbostad 2014 2013
Fjällstuga
Jul, nyår, februari-april 3.500 3.300
Övrig tid 1.500 1.300
Semesterbostad
Från mitten av juni – mitten av augusti 3.500 3.300
Övrig tid 1.500 1.300
Semesterbostad utomlands 3.500 3.300

 

Bilförmån 2014 2013 Förmånsvärde exkl. extrautrustning
2014 2013
Prisbasbelopp 14.074 14.106
Gräns för särskilt pristillägg 333.000 333.750
Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2007 årsmodell 177.600 178.000 32.000 32.100

 

Kostförmån 2014 2013
Helt fri kost med minst tre måltider 210 200
En fri måltid 84 80
Frukost 42 40

B Inkomstdeklarationsuppgifter

 

Fysiska personer 2014 2013
Skattefri inkomst 18.799
Gräns för deklarationsplikt – fysiska personer 18.781 18.824
Nedre inkomstgräns för uttag av allmän pensionsavgift 18.781 18.899
Skattefri tävlingsvinst (ej anställda) 1.300 1.300
Högsta inkomst utan sociala avgifter – idrottare 22.200 22.250

 

Grundavdrag 2014 2013
Inkomst Inkomst
Grundavdrag t.o.m. 64 år 18800 upp till 43900 18900 upp till 44001
Högsta grundavdrag t.o.m. 64 år 34200 Inkomstintervall 120800 – 138000 34300 Inkomstintervall 121100 – 138301
Högsta grundavdrag fr.o.m. 65 år 62.300 Inkomstintervall 163900 – 212500 55.800 Inkomstintervall 166900 – 212201
Lägsta grundavdrag t.o.m. 64 år 13.100 fr.o.m. 349900 13100 fr.o.m. 350700
Lägsta grundavdrag fr.o.m. 65 år 31.800 fr.o.m. 552200 29.000 fr.o.m. 539400

Maximal allmän pensionsavgift är 32100 kr.

Basbelopp 2014 2013
Prisbasbelopp 44.400 44.500
Inkomstbasbelopp 56.900 56.600
Prisbasbelopp för bilförmån 14.074 14.106

Per småhus max 0,750%/0,375% av taxeringsvärdet
Per lägenhet max 0,3% av taxeringsvärdet.

Fastighetsavgift 2014 2013
Högsta fastighetsavgift – småhus 7.112 7.075
Högsta fastighetsavgift – pensioner 3.032 3.039
Högsta fastighetsavgift – lägenhet 1.217 1.210

 

C Avdragsgilla personalkostnader

 

Traktamente Sverige Belopp Belopp
2014 2013
Heldagstraktamente 220 220
Halvdagstraktamente 110 110
Efter tre månader 154 154
Efter 2 år 110 110
Övernattning utan kvitto 110 110

 

Traktamentereduceringar 2014
(om arbetsgivaren betalar för mat) Full traktamente 220/dag Efter 3 månader 154/dag, 70% Efter 2år 110/dag,50% Dubbel bossättning, 66/dag, 30%
3 måltider 198 139 99 59
Lunch och middag 154 108 77 46
Lunch eller middag 77 54 39 23
Frukost 44 31 22 13

För fullt traktamente krävs att resan påbörjas före kl. 12 utresedagen och avslutas efter kl. 19 på hemresedagen.

Skattefri bilersättning 2014 2013
Kr per mil Kr per mil Drivmedel
Egen bil i tjänst 18,5 18,5 Alla
Förmånsbil i tjänsten 9,5 9,5 Bensin
Förmånsbil i tjänsten 6,5 6,5 Diesel

 

Dubbelbosättning 2014 2013
Tidsgränsen
Upp till 2 år, avstånd i mer än 50 km
Upp till 5 år, om make eller sambo förvärvsarbetar på annan ort
Avståndet:>50 km, begränsas till övernattningsdagar
Schablon Schablon
Avdrag för ökade levnadskostnader i max en månad: 66 67 Alternativt: faktiska kostnader för måltider
Avdrag för fri kost: Inom landet Inom landet Utrikes
Frukost, lunch och middag 59 59 85%
Lunch och middag 46 46 70%
Lunch eller middag 23 23 35%
Frukost 13 13 15%

 

D Övriga avdragsgilla kostnader

 

Representation 2014
Per person exkl. moms/måltid Per person inkl  moms måltid utan alkohol Per person inkl  moms måltid med alkohol
Lunch, middag eller supé 90 100,8 104
Andra måltider 60 72 69
Teaterbiljetter, musik, hyra, greenfee vid golf 180 190,8
Vid beräkning av tillhörande avdragsgill moms
Moms på mat 12%
Moms på alkohol 25%

 

Typ av representation 2014 Per person exkl. moms/måltid Per person inkl  moms måltid utan alkohol Per person inkl  moms, måltid med alkohol
Personalfester, interna möten, jubileum, extern representation 90 100,8 104
Styrelsesammanträden, bolagsstämma, demonstrationer, visningar 60 72

 

Gåvor 2014
Per person exkl.  moms Per person inkl.  moms
Representationsgåvor 180
Reklamgåvor 180
Julgåvor till anställda och kunder 450
Jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- och 100- års företagsfirande 1.350
Minnesgåvor: anställdes 50-årsdag (efter minst 6 år anställning) 15.000
Minnesgåvor när anställning upphör (efter minst 6 år anställning) 15.000
OBS: högst en minnesgåva bortsett för upphörande av anställning

 

E Övrigt som framgår från tjänst och näringsverksamhet

 

Sjukpenningsgrundande inkomst SIG 2014 2013
Förmåner ingår inte
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst 7,5 prisbasbelopp 333.000 333.750
Lägsta sjukpenningsgrundande inkomst 24% prisbasbelopp 10.700 10.680
Formel för ersättningsnivå 0,97*80%=77,6%
Föräldrapenning Högsta sjukpenningsgru-ndande inkomst 444.000 445.000
Pensionsgrundande inkomst 459.100 456.700

 

F Avgifter

 

Schablonavgift 2014
Avgifter  2014 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Aktiv näringsverksamhet, Tjänst Passiv näringsverksamhet
0 20
Födda 1938 – 1947 10,21% 10,21% 10 20
Födda 1948 – 1986 31,42% 28,97% 25 20
Födda 1987 15,49% 14,88% 13 20

Särskild löneskatt betalas på passiv näringsverksamhet med 24,26%

Allmän pensionsavgift 2014 2012
Högsta pensionsgrundande inkomst inkl pensionsavgift 459.183 456.762
Maximal allmän pensionsavgift 32.100 32.000
Pensionsförsäkring allmänt avdrag 12000 12000

 

G Övriga företagsuppgifter

 

Företag 2014 2013
Direktavdrag för inventarier upp till 22199 upp till 22250
Inkomstgräns för certifierat kassaregister upp till 177600 upp till 178000
Tak för tjänstepensionsparavdrag i näringsverksamhet 459.100 445.000

 

Mervärdeskatt 2014
Pålägg Avdrag
Tidningar (ej affärstidningar ), böcker exkl. affärsböcker, resor, idrott, kultur 6% 5,66%
Livsmedel hotell, restaurang 12% 10,71%
Övrigt 25% 20%

 

Utdelning fåmansföretag, några fakta 2014 2013
Schablonutdelningsutrymme 156.475 155.650
Löneuttag under 2013 för maximal löneunderlag 569.000 566.000

 

Bolags inkomst- och löneskatt 2014 2013
Underlag för beräkning
Bolags inkomstskatt Beskattningsbart resultat 22% 22%
Löneskatt på pensioner Bokförda pensionsavsättningar 24,26% 24,26%

Förseningsavgifter

Skatteverket Aktiebolag Övriga
Inkomstdeklaration 5.000 1.000
efter 3 månader 10.000 2.000
efter 5 månader 15.000 3.000
Skattedeklaration 500 500
Gåvodeklaration 1.000 1.000

 

Bolagsverket Aktiebolag Publika aktiebolag
Efter 7 månader efter bokslutsdatum 5.000 10.000
Efter 9 månader efter bokslutsdatum 5.000 10.000
Efter 11 månader efter bokslutsdatum 10.000 20.000