Snabbfakta 2015

 

SNABBFAKTA   för företag och privata personer 2015 (2014)

 

Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning.
Får användas som kortfattad information!
Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap i många fall.

 

1 Tjänsteinkomster

Progressiv beskattning av löntagare

Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet
Beskattningsbar inkomst -430100 -413200 32%
Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52%
Beskattningsbar inkomst 616200- 591700- 57%
Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2015 2014
          -18800 0% 0%
18900 – 44400 7% 10%
44500 – 120900 19% 23%
121000 – 139000 25% 30%
139100 – 350000 29% 29%
350100 – 443300 32% 33%
443400 – 629200 52% 53%
629300 – 57% 58%

Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag.

2 Skattepliktiga förmåner

Bostadsförmån (per kvm) 2015 2014
Per år Per månad Per år Per månad
Stor Stockholm 1.167 97 1.138 95
Stor Göteborg 1.085 90 1.059 88
Kommun >75 tusen invånare 1.022 85 1.004 84
Övriga kommuner 932 78 912 76
Utanför tätort 840 70 820 68
Semesterbostad per vecka 2015 2014
Fjällstuga
 Jul, nyår, februari-april 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
Sommarstuga
Mitten av juni till mitten av augusti 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
Semesterbostad  utomlands
Året runt 3.500 3.500
Bilförmån 2015 2014
Prisbasbelopp 14.106 14.075
Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2007 årsmodell 178.000 177.600
Kostförmån 2013 2014
Helt fri kost med minst tre måltider 215 210
En fri måltid 86 84
Frukost 43 42

3 Inkomstdeklarationsuppgifter

Gäller framförallt fysiska personer

Fysiska personer 2014 2014
Skattefri inkomst 18.900 18.799
Gräns för deklarationsplikt – fysiska personer 18.824 18.781
Nedre inkomstgräns för uttag av allmän pensionsavgift 18.824 18.781
Skattefri tävlingsvinst (ej anställda) 1.300 1.300
Högsta inkomst utan sociala avgifter – idrottare 22.250 22.200
Basbelopp 2015 2014
Prisbasbelopp 44.500 44.400
Inkomstbasbelopp 58.100 56.900
Prisbasbelopp för bilförmån 14.106 14075
Fastighetsavgift 2015 2014
Högsta fastighetsavgift – småhus 7.262 7.112
Högsta fastighetsavgift – pensioner 3.038 3.032
Högsta fastighetsavgift – lägenhet 1.243 1.217
Allmän pensionsavgift 2015 2014
Maximalt underlag 468.867 456.762
Maximal avgift 32.800 32.000
Investeraravdrag 2015 2014
Minimi löneunderlag 300.000 300.000
Avdrag i kapital oavsett beloppsstorlek 30% 30%
Avdragstak per person och år 650.000 650.000

4 Avdragsgilla personalkostnader

Traktamente Sverige 2015 2014
Heldagstraktamente 220 220
Halvdagstraktamente 110 110
Efter tre månader 154 154
Efter 2 år 110 110
Övernattning utan kvitto 110 110
Traktamente reduceringar 2015
(om arbetsgivaren betalar för mat) Full traktamente 220/dag Efter 3 månader 154/dag, 70% Efter 2år 110/dag,50% Dubbel bossättning, 66/dag, 30%
3 måltider 198 139 99 59
Lunch och middag 154 108 77 46
Lunch eller middag 77 54 39 23
Frukost 44 31 22 13

För fullt traktamente krävs att resan påbörjas före kl. 12 utresedagen och avslutas efter kl. 19 på hemresedagen.

Skattefri bilersättning 2015 2014
Kr per mil Kr per mil Drivmedel
Egen bil i tjänst 18,5 18,5 Alla
Förmånsbil i tjänsten 9,5 9,5 Bensin
Förmånsbil i tjänsten 6,5 6,5 Diesel
Motorcykel 9 6,5
Cykel 250 kr/år

Nedsättning av bilförmån med 25%: om bilen körs mer än 3000 mil i tjänsten under ett och samma år
Bilförmån uppstår inte om tjänstebil används högst 10 gånger per år och högst 100 mil.
Jämkning v bilförmån uppstår för taxi- och servicebilar
Nedsättning av förmånsvärdet för el- och gasdrivna bilar ( exkl. gasoldrivna) uppgår till 60%
upp till maximalt 16000 kr per år

Dubbelbosättning 2015 2014
Schablon Schablon
Avdrag för ökade levnadskostnader i max en månad: 66 66 Alternativt: faktiska kostnader för måltider

Tidsgränsen
Upp till 2 år, avstånd i mer än 50 km.
Upp till 5 år, om make eller sambo förvärvsarbetar på annan ort,
Avståndet:>50 km, begränsas till övernattningsdagar.

Avdrag för fri kost: 2015 2014
Inom landet Utrikes Inom landet Utrikes
Frukost, lunch och middag 59 85% 59 85%
Lunch och middag 46 70% 46 70%
Lunch eller middag 23 35% 23 35%
Frukost 13 15% 13 15%

5 Övriga avdragsgilla kostnader

Representation Per person exkl. moms/måltid Per person inkl.  moms måltid utan alkohol Per person inkl.  moms måltid med alkohol
Lunch, middag eller supé 90 100,8 104
Andra måltider 60 72 69
Teaterbiljetter, musik, hyra, greenfee vid golf 180 190,8
Vid beräkning av tillhörande avdragsgill moms
Personalfester, interna möten, jubileum, extern representation 90 100,8 104
Styrelsesammanträden, bolagsstämma, demonstrationer, visningar 60 72

Moms på mat uppgår till 12%
Moms på alla sorters alkohol uppgår till 25%

Momslyft vid måltidsrepresentation Lägsta utgift Schablonmoms
Intern och extern representation exkl. moms med alkohol 180 28
Med starköl vid intern representation 200 31
Med starköl vid extern representation 300 46
Gåvor 2015 2014
Per person inkl.  moms Per person inkl.  moms
Representationsgåvor 180 180
Reklamgåvor 180 180
Julgåvor till anställda och kunder 450 450
Jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- och 100- års företagsfirande 1.350 1.350
Minnesgåvor: anställdes 50-årsdag (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000
Minnesgåvor när anställning upphör (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000

OBS: högst en minnesgåva bortsett för upphörande av anställning.

6 Övrigt som framgår från tjänst och näringsverksamhet

Handlar främst om avgifter

Sjukpenningsgrundande inkomst SIG 2015 2014
Förmåner ingår inte
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst 7,5 prisbasbelopp 333.750 333.000
Lägsta sjukpenningsgrundande inkomst 24% prisbasbelopp 10.680 10.680
Formel för ersättningsnivå 0,97*80%=77,6%
Föräldrapenning, högsta sjukpenningsgrundande inkomst 445.000 444.000
Pensionsgrundande inkomst 445.000 459.100

7 Avgifter

Avgifter Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Schablonavgift NRV Passiv NRV
Födda 1938 – 1947 10,21% 10,21% 10,00% 20,00%
Födda 1948 – 1986 31,42% 28,97% 25,00% 20,00%
Födda 1987 15,49% 14,88% 13,00% 20,00%

Särskild löneskatt på pensioner och passiv NRV betalas med 24,26%

Allmän pensionsavgift 2015 2014
Högsta pensionsgrundande inkomst inkl. pensionsavgift 468.867 459.183
Maximal allmän pensionsavgift 32.800 32.100
Pensionsförsäkring allmänt avdrag 1.800 12.000

8 Övriga företagsuppgifter

Fler uppgifter 2015 2014
Direktavdrag för inventarier upp till 22250 upp till 22200
Inkomstgräns för certifierat kassaregister upp till 178000 upp till 177600
Tak för tjänstepensionsparavdrag i näringsverksamhet 445.000 445.001
Schablonränta på IB periodiseringsfonder 0,64% 1,50%
Utdelning fåmansföretag, några fakta 2015 2014
Schablon vinstutdelningsutrymme 155.475 155.650
Löneuttag under förra beskattningsåret för maximal löneunderlag 569.000 566.000
Mervärdeskatt 2015
Pålägg Avdrag
Tidningar (ej affärstidningar ), böcker exkl. affärsböcker, resor, idrott, kultur 6% 5,66%
Livsmedel hotell, restaurang 12% 10,71%
Övrigt 25% 20%

Förseningsavgifter

Försent inlämnad inkomstdeklaration < 1 dag < 3 månader <5 månader
AB 5.000 10.000 15.000
Övriga 1.000 2.000 3.000
Försent inlämnad årsredovisning < 7 månader < 9 månader <11 månader
Privat AB 5.000 10.000 20.000
Publikt bolag 10.000 20.000 40.000