I många fall är det en billigare lösning att installera ett extra våningsplan i stället för att bygga ut. 

Vi konstruerar, tillverkar och monterar en lösning som passar dina behov och förutsättningar

Vi erbjuder effektiva helhetslösningar, praktisk hantering och rådgivning inom koncernredovisning.

Stöd vid implementering av IFRS-redovisning och årsbokslut Och inte bara stöd, vi gör hela arbetet och skapar bra organisation av redovisningsrutiner.

Vi ställer upp med akut redovisnings- och skattehjälp!


Vi gör även löpande bokföring, bokslut och skatterådgivning i både stora och mindre företag. Leverans av avstämda rapporter sker månadsvis och bidrar med våra kunskaper inom ekonomi.

Vi har erfarenhet med utbildning i skatterätt och redovisning!